Palubky informace, obkladové a podlahové palubky

Palubky - NOPE-logo
home firma NOPE - Kontakt Doprava zboží Palubky-Akce a slevy

palubky
rakve
zahradní domky
palubky informace
palubky prodej
palubky maloprodej
palubky velkoprodej
 
obkladové palubky

Dodávány ve dvou tvarových profilech.
- klasický profil / krátké pero KP /
- tatranský profil / dlouhé pero DP /

Převážná většina obkladových palubek je dovážena ze zahraničí / Německo /, část výroby je realizována přímo přímo v našem provozu, ve Strakách u Nymburka. Palubky dovážené ze zahraničí se pohybují v délkách od 2100 do 5100 mm s odstupem po 300 mm. Jsou dodávány v tlouštkách od 9,5 do 19 mm. Šíře je 96 nebo 121 mm. Palubky v tlouštkách 9,5 a 12,5 mm se doporučují využívat pro vnitřní obklad. Silnější naopak pro obklad vnější. Palubky o tlouštce 19 mm jsou především určeny na štíty a podhledy u budov, jež jsou vystaveny nadměrnému slunečnímu a povětrnostnímu vlivu / horské chaty atd./.

Pro začištění hran a rohu tvořených palubkami, nabízíme celou řadu latí a lišt / rohové, podlahové, začištovací /. Pro připevnění palubek nabízíme též podkladní latě a speciální kovové příchytky na připevnění palubek k podkladovým latím.


podlahové palubky

Podlahové palubky jsou tuzemské i zahraniční výroby a dodáváme je v tlouštkách 27mm a nově i v 19 mm. Doporučujeme používat především silnější podlahovinu, zvláště pokud se bude pokládat na trámky a ne na souvislou plochu. V obou případech se jedná o měkou dřevinu / smrk, borovice /, která není zdaleka tak odolná proti ošlapání / či jinému poškození /, tak jako dub nebo buk. Podlahové palubky se dodávají ve tříde A, A/B, A/BB, C. Zaručujeme standardtní kvalitu a především jsme schopni vám nabídnout velmi příznivou cenu v poměru ke kvalitě podlahoviny.

Filozofií firmy NOPE je nabídnout zboží v širokém rozsahu, v odpovídající kvalitě a v neposlední radě i za velmi příznivou cenu. Doufáme, že se nám to daří.


Dřevěné obklady jsou uměle vysušeny na cca 10-12% vlhkosti. Palubky určené pro vnitřní použití je nutno po dobu minimálně 10 - 14 dnu ( dle jejich tlouštky ) uložit v místnosti jejich použití. Palubky ukládáme ve vodorovné poloze , svázané uprostřed a po obou koncích. V případě, že jsou zataveny do folie , je nutno tuto folii odstranit.

U podlahových palubek postupujeme obdobně, avšak doba jejich uložení v místnosti jejich použití je delší ( vzhledem k jejich tlouštce ) a to minimálně
20 - 30 dnu. Vlhkost podlahových palubek při pokládce by měla dosahovat
8 - 10 % vlhkosti Palubky ukládat pouze do vyschlých prostor - pozor na vlhkost způsobenou zednickými pracemi.

Poznámka : palubky a latě se musejí dále ošetřit / upravit / a to buď lakováním nebo mořením.

 
©2003 NOPE Kozinova 57/2 Praha 10, 102 00, Tel: +420 2 717.50.557   Fax:+420 2 717.50.637